Zalo Facebook Gọi điện

Gạo tươi

ddđ

Hiển thị tất cả 4 kết quả

-8%
55.000
-4%
50.000
-8%
55.000
-8%
55.000

Gạo tươi là gì?

Gạo tươi được chọn lọc từ các sản phẩm gạo sạch của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi tạo thành vòng tròn khép kín quy trình từ giống đến chăm bón và đưa ra thị trường sản phẩm gạo uy tín chất lượng số 1 Việt Nam.

Phân loại gạo tươi

Gạo tươi được chọn lọc từ các sản phẩm gạo sạch của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi tạo thành vòng tròn khép kín quy trình từ giống đến chăm bón và đưa ra thị trường sản phẩm gạo uy tín chất lượng số 1 Việt Nam.

Gạo tươi nguyên cám

Gạo tươi được chọn lọc từ các sản phẩm gạo sạch của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi tạo thành vòng tròn khép kín quy trình từ giống đến chăm bón và đưa ra thị trường sản phẩm gạo uy tín chất lượng số 1 Việt Nam.

Gạo tươi xát dối

Gạo tươi được chọn lọc từ các sản phẩm gạo sạch của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi tạo thành vòng tròn khép kín quy trình từ giống đến chăm bón và đưa ra thị trường sản phẩm gạo uy tín chất lượng số 1 Việt Nam.

Gạo tươi xát trắng

Gạo tươi được chọn lọc từ các sản phẩm gạo sạch của các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi tạo thành vòng tròn khép kín quy trình từ giống đến chăm bón và đưa ra thị trường sản phẩm gạo uy tín chất lượng số 1 Việt Nam.