• Quý Khách có thể chuyển khoản để thanh toán trước khi nhận hàng.
  • Hoặc Quý Khách Hàng có thể sử dụng hình thức phát hàng thu tiền COD, sau khi nhận hàng sẽ thanh toán cho bên vận chuyển: